Vol 3, No 1 (2019) Clinical Surgery Research Communications

Table of Contents

Research Article

Wan-Ru Geng, Yu Sun, Yan Jiang, Kai-Di Sun
Received: Monday, May 20, 2019      Published: Sunday, January 20, 2019 Pages: 01-07
Eerdunduleng Eerdunduleng, Yang Liu, Yan-Fu Wang
Received: Monday, May 20, 2019      Published: Sunday, January 20, 2019 Pages: 08-16
Yong-Zhen Wang, Yan-Hua Wang, Shao-Tong Lai, Feng Dai, Hai-Feng Xu, Hui Chen, Ren-Jie Yang
Received: Monday, May 20, 2019      Published: Sunday, January 20, 2019 Pages: 17-20

Case Report

Ying Ding, Wei-Liang Jiang, Bin Wen, Yang He, Tao Zhu
Received: Monday, May 20, 2019      Published: Sunday, January 20, 2019 Pages: 21-25


Subscribe to receive issue release notifications
and newsletters from journals