Vol 2, No 2 (2018) Clinical Surgery Research Communications

Table of Contents

Review

Jun-feng Sun, Su-ling Wu, Guo-jun Wang, Jia-xiang Wang
Received: Tuesday, June 26, 2018      Published: Tuesday, June 26, 2018 Pages: 1-8

Research Article

Tuerhongjiang Abudourexiti, Sulaiman Reheman, Xiang-yu Meng, Liang Ma, Yun-tao Liu, Chuan-yu He, Bing Liang
Received: Tuesday, June 26, 2018      Published: Tuesday, June 26, 2018 Pages: 9-13
Wen-qing Ge, Pan Hao, Yu-hua Huang, Jian-quan Hou, Jin-xian Pu, Liang-liang Wang
Received: Tuesday, June 26, 2018      Published: Tuesday, June 26, 2018 Pages: 14-21
Hong-rui Zhang, Yan Zhang, Fu-lian Qu, Zhi-qiao Xu, Pei-jie Liu, Zhi-qiao Xu
Received: Tuesday, June 26, 2018      Published: Tuesday, June 26, 2018 Pages: 22-28
Ting Li, Xiang-Ling Meng, Wei Chen
Received: Tuesday, June 26, 2018      Published: Tuesday, June 26, 2018 Pages: 29-33


Subscribe to receive issue release notifications
and newsletters from journals